عدم لذت جنسی در زنان

عدم لذت جنسی در زن حالتی است که در آن زن تمایلی به عمل همخوابگی ندارد و یا در صورت داشتن تمایل هنگام عمل جنسی احساس لذت نمیکند و به اوج لذت نمیرسد.


یک زن عادی و سالم برای اینکه به اوج لذت جنسی برسد بایستی از یک احساسات شهوانی که از یک سو به رحم و مهبل و از سوی دیگر به کلیتوریس( برجستگی نوک آلت تناسلی زن) او بستگی داردسود ببرد  .در نتیجه نزد زن اساسا" دو منطقه قابل تحریک جنسی بوجود میآید.از یک طرف کلیتوریس و از طرف دیگر جدار مهبل و سر رحم .

بقیه در ادامه مطلب

عدم لذت جنسی در زن حالتی است که در آن زن تمایلی به عمل همخوابگی ندارد و یا در صورت داشتن تمایل هنگام عمل جنسی احساس لذت نمیکند و به اوج لذت نمیرسد.


یک زن عادی و سالم برای اینکه به اوج لذت جنسی برسد بایستی از یک احساسات شهوانی که از یک سو به رحم و مهبل و از سوی دیگر به کلیتوریس( برجستگی نوک آلت تناسلی زن) او بستگی داردسود ببرد  .در نتیجه نزد زن اساسا" دو منطقه قابل تحریک جنسی بوجود میآید.از یک طرف کلیتوریس و از طرف دیگر جدار مهبل و سر رحم .زنان از نظر جنسی به دو گروه تقسیم میشوند:گروه کلیتوریسیها و گروه مهبل -رحمی ها.در گروه کلیتوریسیها معمولا" در موقع عمل جنسی تماس نوک آلت تناسلی مردبا کلیتوریس زن سبب تحریک و نعوظ کلیتوریس شده و زن از همان ابتدای عمل جنسی احساس لذت فراوان از این ناحیه مینماید.

در گروه مهبل- رحمی ها احساس لذت فوری نیست. یعنی بعد از دخول آلت مرد با جدار مهبل و سر رحم  زن فوری احساس لذت زیاد از این دو ناحیه نمیکند . بلکه بعد از دخول اندکی وقت لازم است تا جدار مهبل و سر رحم نیز تحریک شده و زن از این دو ناحیه نیز احساس لذت کند.

لازم به تذکر است که برای اینکه زن بتواند به اوج لذت جنسی برسدباید در موقع عمل جنسی هم از ناحیه کلیتوریس و هم از ناحیه سر رحم و جدار مهبل تحریک شود و در صورتیکه فقط یکی از این نواحی تحریک شودزن از لذت کامل به بهره میماند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 دی 1389    | توسط: علی ســـــــلیمانــی    |    |
نظرات()